Bauskas iela 16C, Rīga LV-1004

Atteikuma veidlapa

Datums: _______________

Pārdevējanosaukums:                  SIA „Daivan

Pārdevējafaktiskāadrese:             Bauskas iela 16C, Rīga LV-1004

Pārdevēja  tālruņanumurs:             +371 28818181

Pārdevēja e-pasta adrese:               zimesanalv@gmail.com

Patērētājavārds, uzvārds:                   _____________________________

Patērētājaadrese:                               _____________________________

Precesnosaukums:                              _____________________________

Atteikumaiemesls:                             _____________________________

Precespirkuma datums:                     _____________________________

Precessaņemšanas datums:               _____________________________

Pirkumuapliecinošsdokuments:       _____________________________

Aizpildītu atteikuma tiesību veidlapu kopā ar pirkuma apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam sūtīt uz SIA „Daivan” adresi Bauskas iela 16C, Rīga, LV-1004 vai e-pastu: zimesanalv@gmail.com. Saņemto preci 7 dienu laikā lūdzam nosūtīt vai nogādāt SIA „Daivan” noliktavā: Bauskas iela 16C, Rīga, LV-1004.

Atcerieties!

 

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tikai to laiku, cik nepieciešams preces pārbaudei! Tik pat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes veikalā.

Patērētāja atbildība–patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labia ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas.

Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci nosūtot uz adresi (oriģinālajam preces iepakojumam obligāti jābūt iepakotam citā transportēšanas iepakojumā)

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ nodošanu saistītās tiešās izmaksas. Jūs esat atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas citos nolūkos.

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemto maksājumu, to starp piegādēs izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušāstādēļ̧, ka jūsesatizvēlējiespiegādēsveidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādēs veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kadmēstikāminformēti par jūsulēmumuatteikties no šālīguma. Atmaksāšana tiks veikta ar bankas pārskaitījumu. Mēs varam aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ, un pārbaudījuši tās stāvokli.

 

Patērētājaparaksta:               _____________________________

Grozs