Bauskas iela 16C, Rīga LV-1004

Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

PIRMS LIETOŠANAS UN/VAI REĢISTRĀCIJAS TĪMEKĻA VIETNĒ JUMS JĀIZLASA ŠIE LIETOŠANAS NOTEIKUMI, UN JŪS NEPĀRPROTAMI PIEKRĪTAT TOS PIEŅEMT. NEPIEŅEMOT LIETOŠANAS NOTEIKUMUS, JŪS NEVARAT LIETOT MŪSU PAKALPOJUMUS.

Šajos Lietošanas noteikumos aprakstīti nosacījumi, kādi piemērojami Jūsu lietošanai mūsu tīmekļa vietnē. Šis documents ir juridiski saistošs līgums starp Jums, kā tīmekļa vietnes lietotāju un SIA “Daivan”;

Šajos Lietošanas noteikumos reglamentēta mūsu Tīmekļa vietnes lietošana. Kopā ar mūsu privātuma politiku, pirkuma līgumu starp Jums un SIA Daivan, un jebkuriem citiem tajos minētajiem noteikumiem un nosacījumiem vai jebkuru citu dokumentu (ja tāds ir), tie veido tiesiskas attiecības starp Jums un mums. Jums ieteicams izdrukāt vai lejupielādēt un saglabāt šo Lietošanas noteikumu kopiju turpmākai atsaucei. Jūs vienmēr varat apskatīt pašreizējo Lietošanas noteikumu versiju mūsu Tīmekļa vietnē vai sazināties ar mums, lai saņemtu kopiju pa e-pastu.

Definīcijas:

 1. Definīcijām, kad tās tiek izmantotas šajos Lietošanas noteikumos, ir šāda nozīme: 
  1. Privātuma politika nozīmē politiku, ar ko tiek reglamentēta tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē publicēto personas datu apstrāde;
  2. Pakalpojumi nozīmē pakalpojumus, priekšrocības un privilēģijas, ko mēs sniedzam tīmekļa vietnē reģistrētajiem klientiem.
  3. Lietošanas noteikumi nozīmē lietošanas noteikumus, kas publicēti mūsu tīmekļa vietnē.
  4. Šī lietotne nozīmē SIA “Daivan”, kas ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura reģistrēta un darbojas saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, reģistrācijas numurs 40103946657 , faktiska adrese: Bauskas iela 16C, Rīga, LV-1005.
  5. Pirkuma līgums nozīmē pirkuma līgumu, kas noslēgts starp Jums un SIA “Daivan”.
  6. Tīmekļa vietne nozīmē tīmekļa vietni, kas ir pieejama www.glezot.lv
  7. Vēlmju saraksts nozīmē preču sarakstu tīmekļa vietnē, ko izveidojis un saglabājis klients.
  8. Iepirkumu grozs nozīmē to preču sarakstu, kuru klients izvēlējies iegādei.
 1. Konfidencialitāte
  1. Mēs atzīstam, ka mūsu pakalpojumu sniegšanas laikā mēs saņemsim personiska vai konfidenciāla informāciju, uz ko attiecas īpašumtiesības, bet ne tikai  Jūsu personas datus un/vai jebkuru citu Jūsu sniegto informāciju un dokumentus. Tāpēc mēs piekrītam, ka visa konfidenciālā informācija jāglabā uzticami un stingri konfidenciāli, un piekrītam, ka tā tiks  izmantota tikai tiem nolūkiem, kas nepieciešami pakalpojumu sniegšanai, un netiks izmantota nekādiem citiem nolūkiem, kā arī netiks izpausta nevienai trešajai personai.
  2. Konfidencialitātes pienākumu piemēro, ja vien nav panākta citāda vienošanās, un ja vien nepastāvgadījumi, kad šāda informācija būs jāatklāj saskaņā ar tiesību  aktiem, noteikumiem vai lēmumu, ko pieņēmusi pārvaldes iestāde.
 1. Garantiju atruna kā arī apraksts un skaidrojums par tīmekļa vietnes izvietoto informāciju un darbību.
  1. Mēs esam tirdzniecības uzņēmums, kas specializējas mākslas piederumu mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā.
  2. Nesniedz apliecinājumus par rezultātiem, kas jāiegūst, izmantojot tīmekļa vietni, informāciju vai saturu. Tā lietošana ir tikai Jūsu risks.
  3. Tīmekļa vietne, Lietotne, informācija, pakalpojumi un saturs tiek nodrošināti atbilstoši principam “tāds, kāds ir”. Tās licences devēji un piegādātāji, cik vien tas pēc iespējas pilnīgāk atļauts tiesību aktos, atsakās no visām izteiktām, netiešām, vai likumā noteiktajām un citādām garantijām, to starp, bet ne tikai netiešajām garantijām par preču piemērotību tirdzniecībai, trešo personu tiesību nepārkāpšanu un atbilstību konkrētam nolūkam. Licences devēji un piegādātāji nesniedz apliecinājumus un negarantē tīmekļa izmantoto saturu, informācijas vai pakalpojumu precizitāti, pilnīgumu, drošību vai aktualitāti. Nekāda informācija, kuru Jūs esat ieguvuši no Tīmekļavietas, Nerada nekādas garantijas, kuras nav tieši norādījusi šajos Lietošanas noteikumos.
  4. Dažās jurisdikcijās netiek pieļauti netiešas garantijas ierobežojumi, tāpēc šajā sadaļā   minētie ierobežojumi un izņēmumi uz Jums var neattiekties. Ja Jūs darbojaties kā pasūtītājs, tad šajos noteikumos netiek skartas Jūsu likumiskās tiesības, kuras nevar atcelt, ja tādas ir.  Jūs piekrītat un atzīstat, ka šajos Lietošanas noteikumos paredzētie atbildības un garantijas ierobežojumi un izņēmumi ir taisnīgi un pamatoti.
  5. Prece, kuru mēs piedāvājam ir jauna prece.
  6. Visai mūsu precei  tiek dota garantija un tā tiek rūpīgi pārbaudīta pirms pārdošanas.
 1. Atbildības ierobežošana
  1. Cik tā tas pieļauts ar piemērojamiem tiesību aktiem un mēs atbildam tikai par tiešajiem zaudējumiem. Cik tas pieļauts ar tiesību aktiem, nekādā gadījumā mūsu kompānija, tās saistītie uzņēmumi, tās licences devēji, tās piegādātāji vai jebkuras trešās personas, kas minētas tīmekļa vietnē, nav atbildīgas ne par kādiem nejaušiem, netiešiem, brīdinošiem, sodošiem un izrietošiem zaudējumiem, neiegūto peļņu vai zaudējumiem, kas izriet no zaudētiem datiem vai uzņēmējdarbības pārtraukuma, kas radušies, izmantojot vai nespējot izmantot tīmekļavietni, informāciju, pakalpojumus vai saturu, pamatojoties uz garantiju, līgumu, pārkāpumu, neatļautu darbību, vai jebkādu citu juridisko teoriju un to par šādu zaudējumu iespējamību.
  2. Par tīmekļavietnē  izvietotās informācijas neizlasīšanu un/vai neievērošanu Jūs, kā lietotājs pats esat atbildīgs, un tās neievērošana nevar būt kā atruna, iemesls lai norādītu uztādas informācijas neesamību vai nebūšanu, kā arī  tas nevar būt par iemeslu pretenziju celšanai.
 1. Intelektuālais īpašums
  1. Tīmekļa vietnes saturs, piemēram, teksts, grafika, attēli, prečuzīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi un citi materiāli tiek aizsargāti ar autortiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām saskaņā ar Latvijas un Eiropas tiesību aktiem. Šāda satura neatļauta lietošana var būt autortiesību, prečuzīmju un citu tiesību aktu pārkāpums. Jūs nedrīkstat komerciālā nolūkā lietot vai izmantot Tīmekļavietnes saturu. Tīmekļa vietnes satura izmantošana jebkurā citā tīmekļa vietnē aizliegta.
 2. Sūdzības
  1. Ja Jūs esat neapmierināts ar mūsu pakalpojumiem, Jūs varat vērsties ar sūdzību rakstot to uz ē-pastu.
 3. Dažādi
  1. Visas domstarpības, kas rodas no vai saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem, privātuma politiku, pirkuma līgumu un citiem dokumentiem, tiks atrisinātas saskaņā ar procedūrām, kas norādītas pirkuma līgumā.
  2. Grozījumi. Šie Lietošanas noteikumi un nosacījumi var tikt mainīti. Informācija par grozījumiem būs pieejāma mūsu mājās lapā. Uz Jūms sniegtiem pakalpojumiem būs piemerots Lietošanas noteikumu izdevums, kas bija spēkā tajā laikā, kad Jums tika sniegti attiecīgie pakalpojumi.
  3. Izpildāmība. Neviena no šo Lietošanas noteikumu normām nav paredzēta kā izpildāma nevienai citai personai, izņemot Jūs un SIA Daivan.

Grozs